Αντλίες Θερμότητας

Η Οίκο Δόμηση είναι μια περιφερειακή ανερχόμενη εταιρία με έδρα το Βόλο, η οποία παρέχει υπηρεσίες και έργα μηχανικών και δραστηριοποιείται πολύ έντονα στον τομέα της ενέργειας και της βιοκλιματικής-ενεργεικής δόμησης και του αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Η εταιρία δραστηριοποιείται συνοπτικά στα ακόλουθα:

Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον και ενεργειακές αναβαθμίσεις
Αντλίες θερμότητας και συστήματα ψύξης/θέρμανσης
Ηλιοθερμία
Φωτοβολταϊκά
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
Υδραυλικές εγκαταστάσεις
Αναπαλαιώσεις, διακόσμηση, κτιριακές επεμβάσεις και κατασκευές

Σε όλους τους παραπάνω τομείς αναλαμβάνουμε το κάθε έργο από το στάδιο της μελέτης έως την τελική παράδοση (μελέτη, εμπορία, κατασκευή, εγκατάσταση, επιτήρηση), στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Η ΟΙΚΟ ΔΟΜΗΣΗ και οι συνεργάτες της δραστηριοποιούνται εδώ και 13 χρόνια στο χώρο των ΑΠΕ και των ΣΗΘΥΑ, των συστημάτων θέρμανσης–μόνωσης και των εφαρμογών τους. Στα πλαίσια του Βιοκλιματικού–Ενεργειακού σχεδιασμού, είναι σε θέση να μελετήσουν και να προτείνουν τη βέλτιστη λύση και για το δικό σας έργο.

Με το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας, όλα τα απαραίτητα μέσα και εξοπλισμό, σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους προμηθευτές του χώρου, είμαστε σε θέση να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υλικά και σε συνάρτηση με την τεχνογνωσία μας, υλοποιούμε έργα υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Η Οίκο Δόμηση είναι μια περιφερειακή ανερχόμενη εταιρία με έδρα το Βόλο, η οποία παρέχει υπηρεσίες και έργα μηχανικών και δραστηριοποιείται πολύ έντονα στον τομέα της ενέργειας και της βιοκλιματικής-ενεργεικής δόμησης και του αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Η εταιρία δραστηριοποιείται συνοπτικά στα ακόλουθα:

Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον και ενεργειακές αναβαθμίσεις
Αντλίες θερμότητας και συστήματα ψύξης/θέρμανσης
Ηλιοθερμία
Φωτοβολταϊκά
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
Υδραυλικές εγκαταστάσεις
Αναπαλαιώσεις, διακόσμηση, κτιριακές επεμβάσεις και κατασκευές

Σε όλους τους παραπάνω τομείς αναλαμβάνουμε το κάθε έργο από το στάδιο της μελέτης έως την τελική παράδοση (μελέτη, εμπορία, κατασκευή, εγκατάσταση, επιτήρηση), στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Η ΟΙΚΟ ΔΟΜΗΣΗ και οι συνεργάτες της δραστηριοποιούνται εδώ και 13 χρόνια στο χώρο των ΑΠΕ και των ΣΗΘΥΑ, των συστημάτων θέρμανσης–μόνωσης και των εφαρμογών τους. Στα πλαίσια του Βιοκλιματικού–Ενεργειακού σχεδιασμού, είναι σε θέση να μελετήσουν και να προτείνουν τη βέλτιστη λύση και για το δικό σας έργο.

Με το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας, όλα τα απαραίτητα μέσα και εξοπλισμό, σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους προμηθευτές του χώρου, είμαστε σε θέση να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υλικά και σε συνάρτηση με την τεχνογνωσία μας, υλοποιούμε έργα υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

TOP