Συχνές Ερωτήσεις

Όχι, αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα, τόσο μελετητικά, όσο και εργοληπτικά

Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με τους μεγάλους Τραπεζικούς Οργανισμούς, δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των έργων με ενεχειροδότησης του προγράμματος και της επιδότησης και ταυτόχρονη εξασφάλιση ολιγοετούς αποπληρωμής μέσω δόσεων της συμμετοχής του ωφελούμενου. Φυσικά αυτή η δυνατότητα επιβαρύνεται με τόκους και τέλη διαχείρισης φακέλου κτλ που ορίζουν οι τράπεζες.

Μέχρι πρότινος αναλαμβάναμε έργα μόνο εν όλο, δλδ και το μελετητικό και το εργοληπτικό κομμάτι. Ωστόσο από το 2023 και πλέον, θα δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους τους πελάτες να διαλέγουν εάν το θελήσουν άλλους αναδόχους, αλλά σε αυτήν την περίπτωση θα υπάρχει μία μεγαλύτερη χρέωση για τις υπηρεσίες που αποδώσουμε εμείς στα πλαίσια του έργου.

Όχι, βάσει των εξαγγελιών του Υπουργείου δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα.

Όχι, όλα τα προγράμματα προβλέπουν τουλάχιστον 3 κλάσεις ενεργειακή αναβάθμιση, που αυτό πρακτικά σημαίνει τουλάχιστον 3 σημαντικές δράσεις αναβάθμισης (πχ κουφώματα, θέρμανση και μόνωση). 

Εξαρτάται από το πρόγραμμα, για παράδειγμα στο πρόγραμμα "φωτοβολταϊκά στέγης" είναι 200+ΦΠΑ που είναι διπλή πλατφόρμα, ενώ στα προγράμματα Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για Νέους και Εξοικονομώ 23 είναι 500+ΦΠΑ. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε μαζί μας για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει

Και πάλι προφανώς εξαρτώνται από το πρόγραμμα, αλλά κατά βάση απαιτείται ο πλήρης πολεοδομικός φάκελος, το πλήρες φορολογικό προφίλ των αιτούντων/ιδιοκτητών, ΔΕΚΟ, τυχόν πιστοποιητικά ειδικών περιπτώσεων (πχ ΑΜΕΑ), στοιχεία TAXIS και ταυτοπροσωπίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε μαζί μας για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει

TOP